Menu

KADRY I PŁACE

Firmy mające podpisaną umowę współpracy z naszą firmą obsługujemy od strony kadrowo – płacowej. W ramach świadczonych usług zajmujemy się między innymi:

 • sporządzaniem listy płac dla pracowników etatowych,
 • rozliczanie zleceniobiorców,
 • opracowywanie regulaminów:  wynagradzania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • przygotowywanie umów dla pracowników i zleceniobiorców (także umów dodatkowych, aneksów i świadectw pracy),
 • rejestracja, aktualizacja, wyrejestrowanie oraz rozliczanie miesięczne pracowników w ZUS,
 • opracowanie i wdrożenie systemu ewidencji czasu pracy,
 • tworzenie, prowadzenie i kontrolowanie pracowniczych akt osobowych,
 • ewidencję i rozliczanie urlopów oraz zwolnień chorobowych,
 • przygotowywanie planów urlopów pracowniczych i kart urlopowych,
 • przygotowywanie kart zasiłkowych,
 • rozliczenia z ZUS, US, GUS i PFRON,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń (formularze PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 8B),
 • sporządzanie dokumentów RP 7,
 • przygotowywanie określonych zaświadczeń dla pracowników,
 • reprezentację Państwa w kontaktach z instytucjami Państwowymi – US, ZUS, GUS, IP,
 • organizację wstępnych i okresowych badań lekarskich
 • monitorowanie i organizację szkoleń BHP,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i kosztów zatrudnienia,
 • obsługę bankową.