Menu

Kontakt

Kaizen Plus Sp. z o.o.

Biuro: ul. Zawiła 57B, 30-390 Kraków

Tel: 696 575 234

NIP: 679-30-96-540, REGON 122987227, KRS 0000486870

Siedziba: ul. Borkowska 11/5, 30-438 Kraków

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000486870, Kapitał Zakładowy: 5 000,00 PLN (w całości opłacony)
Siedziba: ul. Borkowska 11/5, 30-438 Kraków

Godziny otwarcia biura
W dni robocze: od godz. 8.00 do 16:00
Dodatkowo: jedna wyznaczona sobota w miesiącu w godzinach od 9:00 do 12:00
w 2020 roku:

11 stycznia04 lipca
15 luty 05 września
07 marca03 października
04 kwietnia07 listopada
09 maja05 grudnia
06 czerwca

Telefon biurowy: +48 696 575 234
Mail: kaizen@kaizen-plus.pl

DOJAZD DO FIRMY:

Wjazd do firmy Kaizen w bramę za firmą ALUGRAF, wąską drogą z tyłu budynków.