Menu

KSIĘGOWOŚĆ KAIZEN

Kaizen to:

 • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej.

W ramach naszej oferty wykonujemy dla Państwa usługi

 • sporządzanie polityki rachunkowości lub weryfikacja już istniejącej,
 • sprawdzanie poprawności otrzymanych dokumentów,
 • księgowanie, ewidencję i archiwizację dokumentów,
 • sporządzanie i prowadzenie rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych, inwentaryzację, oraz potwierdzanie sald,
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji GUS oraz dokumentów rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych,
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie plików JPK,
 • doradztwo w zakresie zagadnień podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (okresowych i rocznych),
 • prowadzenie korespondencji z urzędami wraz z reprezentacją przed US, ZUS, GUS,
 • sporządzanie analiz finansowych,